search-loading

Jednostki podokienne


Wentylacja naturalna lub mechaniczna

Jednostki podokienne stanowią optymalne rozwiązanie w budynkach o różnych konstrukcjach, zintegrowane z parapetem są praktycznie niewidoczne w fasadzie.

Jednostki podokienne doskonale sprawdzają się w modernizacji budynków istniejących. Z wyjątkiem konieczności wykonania jednego lub dwóch otworów nie jest wymagana żadna ingerencja w strukturę budynku.

Pomimo kompaktowej budowy zapewniony jest łatwy dostęp w celu wykonania czynności konserwacyjnych.

Typ SCHOOLAIR-B

schoolair-b_1_170
Urządzenie nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła do zabudowy podokiennej

 • Wentylacja pomieszczeń o głębokości do 6 m
 • 2- lub 4-rurowy wymiennik ciepła umożliwia regulację temperatury komfortu w pomieszczeniach
 • Wyporowy nawiew powietrza do pomieszczeń
 • Wykorzystanie energetycznych zalet wody jako czynnika do ogrzewania i chłodzenia
 • Budynki nowe i modernizowane
 • Montaż podokienny
 • Typowe zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne w szkołach, małe pomieszczenia spotkań, pomieszczenia biurowe z dużą ilością wymian powietrzawięcej informacji

Prostokątny

42 – 97 l/s
150 – 350 m³/h

L: 1590, 1790 mm
T: 420 mm
H: 640, 680 mm

Moc grzewcza: do 6090 W

Typ SCHOOLAIR-V

6_6_3_SCHOOLAIR-Vmini
Urządzenie nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła do zabudowy pionowej przy oknie

• Wentylacja pomieszczeń o głębokości do 6 m
• 2- lub 4-rurowy wymiennik ciepła umożliwiający regulację temperatury komfortu w pomieszczeniach
• Wyporowy nawiew powietrza do pomieszczeń
• Wykorzystanie energetycznych zalet wody jako czynnika do ogrzewania i chłodzenia
• Budynki nowe i modernizowane
• Montaż pionowy na przykład przy oknie
• Typowe zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne w szkołach, małe pomieszczenia spotkań, pomieszczenia biurowe z dużą ilością wymian powietrza

więcej informacji

Prostokątny

do 350 m³/h

B: 397 mm
H: 2160, 2350 mm
T: 359 mm

Moc chłodząca: do 1560 W
Moc grzewcza: do 6220 W

Typ FSL-B-SEK

6_6_2_FSL-B-SEKmini
Urządzenie powietrza wtórnego z wymiennikiem ciepła do zabudowy podokiennej:

 • 2- lub 4-rurowy wymiennik ciepła umożliwia utrzymanie temperatury komfortu w pomieszczeniach
 • Wyporowy nawiew powietrza do pomieszczeń
 • Wykorzystanie energetycznych zalet wody jako czynnika do ogrzewania i chłodzenia
 • Budynki nowe i modernizowane
 • Montaż podokienny
 • Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia spotkań


więcej informacji

prostokątne

Powietrze nawiewane:
25 – 56 l/s
do 200 m³/h

B: 950 - 1550 mm
H: 503 - 630 mm
T: 319 - 480 mm

Moc chłodząca do 520 W
Moc grzewcza do 1220 W

Typ FSL-B-ZAB

6_6_2_FSL-B-ZABmini
Urządzenie nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła do zabudowy podokiennej:

 • Wentylacja pomieszczeń o głębokości do 6 m
 • 2- lub 4-rurowy wymiennik ciepła umożliwia regulację temperatury komfortu w pomieszczeniach
 • Wyporowy nawiew powietrza do pomieszczeń
 • Wykorzystanie energetycznych zalet wody jako czynnika do ogrzewania i chłodzenia
 • Budynki nowe i modernizowane
 • Montaż podokienny
 • Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia spotkań


więcej informacji

prostokątne

Powietrze nawiewane:
22 – 47 l/s
80 - 150 m³/h

B: 950 - 1550 mm
H: 503 - 630 mm
T: 319 - 480 mm

Moc chłodząca do 650 W
Moc grzewcza do 2780 W

Typ FSL-B-ZAS

FSL-B-ZAS
Jednostki nawiewne i wywiewne z podmieszaniem powietrza wtórnego:

 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Modułowa konstrukcja zintegrowana z fasadą:
  Obudowa do montażu w fazie konstrukcyjnej budynku
  Modularne wkłady do późniejszego montażu
 • Wypływ quasi-wyporowy
 • Wymiennik ciepła (grzanie i chłodzenie)
 • Tryb pracy nawiewny i wywiewny, podmieszania powietrza wtórnego, możliwa pełna recyrkulacja
 • Wysokosprawny wentylator promieniowy
 • Trzystopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora
 • Regulacja przepływu powietrza świeżego niezależnie od ciśnienia wiatru

więcej informacji

prostokątne

Powietrze zewnętrzne:
16 – 33 l/s
60 – 120 m³/godz.

W: 1065 mm
H: 1065 mm
D: 195 mm

Moc chłodząca do 460 W
Moc grzewcza do 800 W

Typ FSL-B-ZUS

FSL-B-ZUS
Jednostki powietrza nawiewanego z podmieszaniem powietrza wtórnego:

 • Wentylacja mechaniczna
 • Montaż nad parapetem obok okna
 • Wypływ powietrza quasi-wyporowy z dwukierunkowym nawiewem
 • Wymiennik ciepła (grzanie i chłodzenie)
 • Wysokosprawny wentylator promieniowy
 • Trzystopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora
 • Regulacja przepływu powietrza świeżego niezależnie od ciśnienia wiatru
 • Niski poziom mocy akustycznej

więcej informacji

prostokątne

Powietrze zewnętrzne:
21 – 58 l/s
75 – 210 m³/godz.

W: 352 mm
H: 1880 mm
D: 301 mm

Moc chłodząca do 835 W
Moc grzewcza do 2150 W

FSL-CONTROL

FSL-CONTROL składa się z następujących podzespołów:
 • Regulacyjne zawory wody chłodzącej i grzewczej
 • Siłowniki zaworów
 • Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 • Jednostka sterująca w pomieszczeniu umożliwiająca programowanie, przełączanie pomiedzy trybami AUTO/0/1/2/3
 • Sterownik zintegrowany z jednostką FSL

więcej informacji

Przykłady zastosowania

Distrito de la Comunicación de Telefónica

Ponad 30 000 belek chłodzących typu DID 300B produkcji TROX!
Więcej informacji

Kontakt

TROX Austria GmbH
(Sp. z o.o.)

Oddział w Polsce
ul. Techniczna 2
05-500 Piaseczno
telefon +48 22 717 14 70
telefaks +48 22 717 14 72
e-mail trox@trox.pl